RGB Staat voor rood, groen en blauw. Dit zijn de basis kleuren voor additive kleurmening. Hierbij worden door middel van een menging van gekleurd licht nieuwe kleuren gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn diaprojecties, kleuren op een kleuren televisies en computermonitoren.